Informatie MVC

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. De structuur achter MVC wordt in dit artikel uiteengezet.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Het is te vergelijken met een inhoudsopgave van een boek. Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

Het principe van MVC is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de softwareontwikkeling. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Zend Framework en Phalcon. Een programmeur die veel met procedurele code te maken heeft zal het maken van een gastenboek PHP in MVC een adembenemend avontuur vinden.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Met de presentatielaag kun je beschrijven hoe gegevens getoond worden. Denk aan het bepalen van het lettertype.

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.
Free Web Hosting