Uw eigen portaalsite maken

Een startpagina website bestaat uit een aantal dochterpagina’s. Door de afzonderlijke subdomeinen kan een bezoeker snel naar een specifieke startpagina navigeren. Het PHP script koppelt de aanvraag aan de juiste startpagina. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker de juiste dochterpagina in zijn browser krijgt. U hoeft dus zelf niet te puzzelen met PHP code. Een startpagina script is niet duur. Zonder veel moeite heeft u uw eigen startpagina website gebruiksklaar. Men heeft het inlogsysteem ook zo veilig mogelijk gemaakt.

Ongeldige gebruikersinvoer zal door het startpagina script worden opgemerkt. U kunt het bekijken als een stukje extra beveiliging. Genoeg beveiliging is van groot belang voor uw startpagina website. Een startpagina website is goed te bouwen. Wilt u meer weten, dan verwijs ik u graag naar Maak uw eigen startpagina website. De dochterpagina’s die u op een startpagina website zult aantreffen hebben in veel gevallen een eigen onderwerp. De rubrieken op een startpagina kunnen het onderwerp weer verder uitsplitsen.

Met een startpagina script zal het beheer van uw website simpel te doen zijn. Het idee is dat u het startpagina script installeert op uw webruimte. De PHP code van het startpaginascript wordt bij elk bezoek aan de site uitgevoerd. De PHP code zorgt ervoor dat de correcte inhoud naar de browser van de bezoeker wordt teruggezonden.
Free Web Hosting