Wat is smetvrees

Smetvrees is een vorm van de aandoening OCS (obsessieve compulsieve stoornis). Bij smetvrees speelt de angst om besmet te raken of anderen te besmetten een grote rol. De aandoening wordt regelmatig wasdrang genoemd. Mensen met smetvrees kunnen veel tijd kwijt zijn aan het wassen van zichzelf en hun spullen.

Sommige patienten zijn bang om zelf besmet te raken. En andere patienten zullen de vrees hebben om een ander te besmetten. Door zich vaak te wassen denkt de patient de besmetting tegen te gaan. Vanzelfsprekend is de angst overdreven. Maar voor de patient zijn de dwanghandelingen van levensbelang. De angst zal zorgen voor allerlei gedragingen die "anders" zijn. Volgens de ideeen van iemand met smetvrees zou je besmet kunnen raken door bestek dat is gebruik door een ander. In werkelijkheid is die kans natuurlijk erg klein.

Bij de behandeling van smetvrees wordt er in de regel gekozen voor exposure en responspreventie. Het komt erop neer dat de patient de situaties die hij of zij zo vermijdt moet ondergaan. Voorbeelden zijn: bestek van een ander gebruiken, na iemand een hand gegeven te hebben niet meer handen wassen, deurklinken weer normaal gebruiken. Allemaal voorbeelden om de patient te laten zien dat hij of zij niet direct besmet zal raken.

Men werkt volgens een lijst van lastige situaties, de zogenaamde angsthierarchie. Daarna is het tijd voor de volgende stap. De situatie waar de patient de minste moeite mee heeft ondergaat hij of zij als eerst. De meest gevreesde situatie juist op het eind. Bij deze methode ligt de focus op het nalaten van de dwanghandelingen.

Ook kunnen bij smetvrees medicijnen worden voorgeschreven. In het geval dat met exposure en responspreventie niet de gewenste resultaten worden behaald, kan medicatie een uitkomst bieden. Soms heeft behandeling met medicatie de voorkeur van de patient.
Free Web Hosting