Wat betekent Model View Controller?

Bij de ontwikkeling van software worden verschillende methoden en technieken gebruikt. Tegenwoordig wordt MVC veel gebruikt. U kunt hier meer over Model View Controller lezen.

Model View Controller wordt kortweg MVC genoemd. Met MVC kan men een structuur in programmacode aanbrengen.
MVC wordt gebruikt om een structuur in de broncode aan te houden. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.

Door de scheiding van verantwoordelijkheden bij Model View Controller is het voor softwareontwikkelaars gemakkelijker om onderhoud te plegen.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. In het geval er met een database wordt gewerkt wordt de structuur van de tabellen doorgaans in het model beschreven.

De view is verantwoordelijk voor de weergave van informatie. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Met de presentatielaag kun je beschrijven hoe gegevens getoond worden. Denk aan het bepalen van het lettertype.

De controller beschrijft de verschillende acties die kunnen worden gedaan. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.

Programmeren volgens MVC is tegenwoordig de norm geworden. Er zijn voor bijvoorbeeld de programmeertaal PHP diverse frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Joomla, FuelPHP en CodeIgniter zijn bekende namen van dergelijke frameworks. Een programmeur die veel met procedurele code te maken heeft zal het maken van een gastenboek PHP in MVC een adembenemend avontuur vinden.
Free Web Hosting