Informatie rondom Model View Controller

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. De structuur die bij MVC ontstaat is vergelijkbaar met de inhoudsopgave van een boek. Web developers kunnen met MVC gemakkelijker onderhoud aan de programmatuur plegen.

U wordt vreemd aangekeken wanneer u heden ten dage als web developer geen gebruikmaakt van MVC. Er zijn veel PHP frameworks voor MVC ondersteuning. In een oproep voor freelance PHP programmeur gezocht geeft men steeds vaker aan met welke frameworks ervaring vereist is.

Het model fungeert over het algemeen als databasekoppeling. Tevens kunt u hier andere functies voor gegevensbewerking kwijt.

In de view kan men zorgen voor een juiste weergave van de webapplicatie. In de view zult u doorgaans veel HTML-code vinden. U kunt hier bijvoorbeeld teksten die te lang voor het scherm zijn inkorten. Men kan ervoor kiezen om webdesigners toegang tot de views te geven.

De controller kan beschouwd worden als een algemene koppeling. Zo kunnen model en view samenwerken. De controller bevat alle relevante business logica.
Free Web Hosting