OCD stoornis

Smetvrees is een vorm van de aandoening OCS (obsessieve compulsieve stoornis). Angst om besmet te raken of een ander te besmetten is bij smetvrees aan de orde van de dag. De aandoening wordt regelmatig wasdrang genoemd. Wanneer iemand smetvrees heeft zal diegene zichzelf vaak en grondig wassen.

Sommige patienten zijn bang om zelf besmet te raken. Een ander deel van de patienten wil juist de ander niet besmetten. Het vaak wassen is een dwanghandeling om besmetting tegen te gaan. Voor mensen zoals u en ik is dit natuurlijk overdreven. Maar voor de patient is het gevreesde scenario zeer realistisch. De angst zal zorgen voor allerlei gedragingen die "anders" zijn. Zo kan een patient de overtuiging hebben dat hij of zij besmet raakt door bestek te gebruiken dat daarvoor door een ander is gebruikt. Die kans is in werkelijkheid natuurlijk zeer gering.

Exposure en responspreventie is doorgaans de aangewezen behandeling voor smetvrees. Het komt erop neer dat de patient de situaties die hij of zij zo vermijdt moet ondergaan. Bijvoorbeeld trapleuningen vanaf nu wel gebruiken en handen niet wassen na iemand een hand gegeven te hebben. Het doel is om de patient te laten inzien dat er niets gebeurt wanneer er geen dwanghandelingen worden uitgevoerd.

In een angsthierarchie worden de moeilijke situaties opgesomd. De minst gevreesde situatie wordt als eerst ondergaan. De situatie waar de patient de meeste moeite mee heeft, ondergaat hij als laatste. Zo leert de patient de dwanghandelingen af.

Soms breidt men de behandeling van smetvrees uit met medicatie. Dit is raadzaam wanneer exposure en responspreventie niet voor de gewenste resultaten zorgt. Ook kan het zijn dat er uitsluitend behandeling met medicatie plaatsvindt op verzoek van de patient.
Free Web Hosting